UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN K2017_CHÍNH QUY

16:03, 05/03/2021
2828
0
Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp T4/2021 của sinh viên ĐH-CQ, sinh viên khóa 2017 (hoặc các khóa trở về trước chưa tốt nghiệp) vào portal kiểm tra chuyên ngành của mình theo hướng dãn trong file đính kèm, nếu có sai sót vui lòng email về địa chỉ: giaovu.fbb@hcmus.edu.vn bằng email sinh viên với tiêu đề <mssv> <họ tên> <chuyên ngành sai> <chuyên ngành đúng>.
Hạn chót điều chỉnh: 16h00 ngày 08/03/2021.
Lưu ý: các sinh viên có tên trong danh sách sau đây do mới đăng ký xét chuyên ngành bổ sung đợt tháng 02/2021, chưa được cập nhật trên portal, các bạn không cần email cho giaovu xin điều chỉnh vì PDT sẽ tự điều chỉnh theo danh sách sau ngày 13/03/2021.
 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273