UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - CAO HỌC NGÀNH SINH HỌC / CÔNG NGHỆ SINH HỌC (BS-MS) Áp dụng cho khóa 2018

11:41, 15/12/2020
2945
0

I. Mục tiêu chương trình

Đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ Sinh học / Sinh học liên thông Thạc sĩ* có kiến thức, kỹ năng thực hành về sinh học, về các kỹ thuật, công nghệ ứng dụng từ đó hình thành nên kỹ năng cá nhân và thái độ chuyên nghiệp để có thể sẵn sàng cho việc làm nghiên cứu, học tiếp các bậc cao hơn (Tiến sĩ) hoặc tiếp nhận thêm các tri thức mới phục vụ cho các công việc liên quan đến việc triển khai ứng dụng sinh học tạo ra các quy trình, sản phẩm cụ thể được sử dụng trong các lĩnh vực có liên quan.

Các ngành đào tạo Thạc sĩ: * Công nghệ Sinh học / Hóa Sinh / Vi Sinh / Sinh Thái / Di truyền / Sinh lý Động vật / Sinh lý Thực vật / Giảng dạy Thực nghiệm

Xem chi tiết khung chương trình đào tạo:

Ngành Sinh học

Ngành Công nghệ Sinh học

Chương trình Công nghệ Sinh học Chất lượng cao

II. Đối tượng tuyển sinh

- Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Sinh viên khóa 2018 đang học tập tại khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

- Tại thời điểm đăng ký chương trình liên thông BS-MS (hết học kỳ 5 của chương trình cử nhân Chính quy, hết học kỳ 7 của chương trình cử nhân Chất lượng cao), SV phải có học lực từ khá (điểm tích lũy ≥ 7.0) và đạt yêu cầu các môn điều kiện (GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học) của chương trình cử nhân.

III. Điều kiện xét tuyển

Chương trình Chính quy 

Chương trình Chất lượng cao

Xét đến hết HK5

Xét đến hết HK7

Điểm trung bình tích lũy trên 7.0 

Được Hội đồng Chuyên môn thông qua trong kỳ phỏng vấn trực tiếp

Đạt yêu cầu các môn điều kiện xét tốt nghiệp Cử nhân (GDQP, GDTC, Ngoại ngữ*, Tin học)

* đạt chứng chỉ tương đương Anh văn B1.2 trở lên

Đạt yêu cầu các môn điều kiện xét tốt nghiệp Cử nhân (GDQP, GDTC, Ngoại ngữ*, Tin học)

* IELTS 5.5 / TOEFL iBT 75 / TOEIC 700 (4 kỹ năng)

Tích lũy tối thiểu 90/95 TC (88BB+02TCĐC)

Tích lũy tối thiểu 98/103 TC (71BB + 13 TCĐC + 14TCCSN)

 

IV. Đăng ký xét tuyển liên thông: 

- Cách thức đăng ký: Nộp đơn trực tiếp tại VPK SH-CNSH hoặc theo địa chỉ email giaovu.fbb@hcmus.edu.vn bằng email sinh viên (scan phiếu đăng ký xét chuyên ngành đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của sinh viên) với tiêu đề “Đăng ký xét liên thông BSMS” (mẫu đơn đính kèm)

- Thời hạn đăng ký: 19/02/2021 - 22/02/2021.

- Thời gian phỏng vấn và xét tuyển (dự kiến): 24/02 - 26/02/2021 

V. Kế hoạch học tập (dự kiến) - áp dụng cho khóa 2018

Giai đoạn Cử nhân

Hoàn tất học kỳ

30/01/2021

Giai đoạn liên thông

Học kỳ 6

08/03 - 04/07/2021

Học kỳ 7

05/07 - 07/11/2021

Bảo vệ khóa luận

07/11 - 14/11/2021

Xét tốt nghiệp Cử nhân

14/11 - 21/11/2021

Điều kiện xét tốt nghiệp cử nhân, đồng thời xét công nhận học viên cao học

(1): bảo vệ thành công KLTN

(2): hoàn thành 123 TC

(3): Thỏa các điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của chương trình ĐH

- Nếu sinh viên không thể tiếp tục chương trình BS-MS thì có thể trở lại học chương trình chính qui.

- Nếu sinh viên chưa thể tốt nghiệp đại học theo chương trình BS-MS vì còn nợ môn nhưng vẫn muốn duy trì chương trình BS-MS thì có thể được bảo lưu kết quả học tập tối đa 12 tháng để hoàn tất chương trình đại học.

Giai đoạn cao học

Học kỳ 7 (tiếp theo)

Tháng 12/2021 - tháng 1/2022

Học kỳ 8, 9

Học các học phần của chương trình thạc sĩ

Học kỳ 10

Thực hiện luận văn thạc sĩ và tốt nghiệp chương trình thạc sĩ

 

VI. Thông tin liên hệ:

Để được hỗ trợ hoặc giải đáp các thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email: giaovu.fbb@hcmus.edu.vn hoặc Giáo viên chủ nhiệm của lớp
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273