UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông tin

Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

07:11, 11/03/2019
0

 

 

 

 

 

 

Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

07:10, 11/03/2019
0

 

 

 

 

 

 

 

 

CTĐT ngành CNSH

CTĐT ngành CNSH

11:45, 04/08/2016
0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình  : Cử nhân Công nghệ Sinh học

Trình độ đào tạo   : Đại học

Hình thức đào tạo : Chính quy

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907