UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Danh sách (dự kiến) sinh viên khóa 2017 xét chuyên ngành đợt bổ sung

10:03, 21/07/2020
1511
0
Vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/DSCNBS
Bạn nào đã đăng ký và đủ điều kiện (vui lòng đọc kỹ điều kiện được xét vào chuyên ngành) nhưng không có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng muốn điều chỉnh chuyên ngành vui lòng liên hệ Giáo vụ qua email: giaovu.fbb@hcmus.edu.vn trước ngày 25/07/2020.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273