UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish
Chương trình My Jobs lần 2 - Sinh viên và Nhà tuyển dụng

Chương trình My Jobs lần 2 - Sinh viên và Nhà tuyển dụng

23:46, 03/04/2018
0

Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM trân trọng gởi đến Quý đơn vị thông tin và thư mời tham dự chương trình "My Jobs lần 2 -2018 với chủ đề Sinh viên và Nhà tuyển dụng"

Faculty of Biology and Biotechnology introduction

Faculty of Biology and Biotechnology introduction

20:55, 10/10/2017
0
University of Science, Vietnam National University - Ho Chi Minh City (HCMUS) presents this report to the ASEAN University Network’s Quality Assurance Team, which will evaluate its Bachelor of Science in Biology. 
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907