UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

TKB chính thức HK1 19-20

04:57, 30/08/2019
1799
0
TKB chính thức HK1 19-20

TKB chính thức HK1 19-20

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccN--5TfNGKBaTdtKRbM2VnTuFc0bpzH/edit#gid=1314839317

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273