UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm 2023-2024 chương trình Đại trà

19:48, 15/01/2024
1930
0

Sinh viên xem thông tin tại: http://tinyurl.com/DanhSachBVKLTN2324hk1CQ

Lưu ý: Sinh viên lưu ý đọc kỹ các ghi chú trong từng sheet tương ứng.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273