UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo số 225 về quy định nộp học phí từ HK1/2023-2024

15:15, 22/11/2023
899
0

Thông báo về việc quy định đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy của các chương trình

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273