UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2/2023-2024

17:58, 28/11/2023
5553
0

Thời khoá biểu dành cho sinh viên học kỳ 2/2023-2024 như sau:

 

Chương trình Chất lượng cao: https://tinyurl.com/TKB23-24hk2CLC

Lưu ý: Sinh viên lưu ý đọc kỹ các ghi chú trong từng sheet tương ứng. Trước khi đăng ký học phần, sinh viên phải vào link xem lại cập nhật mới nhất.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273