UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - CAO HỌC (BSMS) KHÓA 2021

01:07, 07/02/2024
2868
0

Quy định về việc tổ chức giảng dạy liên thông môn học Đại học – Thạc sỹ khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học như sau:

Phạm vi áp dụng

1. Thông báo này dành cho sinh viên Khóa 2021 chương trình chuẩn và chất lượng cao thuộc Khoa SH-CNSH, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM.

2. Quy định này không áp dụng đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ liên kết trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu

1. Giúp sinh viên có học lực khá, giỏi tích lũy tính chỉ môn học ở trình độ thạc sĩ, bằng việc cho phép người học đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ trong khi đang theo học chương trình đào tạo trình độ đại học. Các môn học tích lũy trình độ thạc sĩ sẽ được xét công nhận cho các môn học ở trình độ đại học.

2. Thu hút người học khá, giỏi tiếp tục phát huy năng lực học tập và nghiên cứu với chương trình đào tạo hợp lý; tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Dự tuyển tham gia học liên thông môn học ĐH - ThS

a) Hình thức: xét tuyển.

b) Đối tượng: người học thỏa các điều kiện sau:

- Là sinh viên đang học tại Khoa SH-CNSH (Trường ĐH KHTN) chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao.

- Sinh viên đã tích lũy tối thiểu 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo đại học tại thời điểm tham gia học liên thông môn học ĐH–ThS (cụ thể là 66 tín chỉ đối với chương trình chuẩn và 69 tín chỉ đối với chương trình CLC); 

- Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đến thời điểm xét duyệt phải đạt 7,0 trở lên theo cách xếp loại kết quả học tập của quy định hiện hành

hoặc Sinh viên là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ (theo quy định của Tạp chí hoặc Hội nghị) của 1 bài báo khoa học được chấp nhận công bố hoặc được công bố trên Tạp chí thuộc danh mục Web of Science (WoS)/Scopus, hoặc danh mục do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định, hoặc sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, hoặc sinh viên đạt Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka, hoặc các giải thưởng khoa học khác do cơ sở đào tạo quy định.

Sinh viên thỏa các điều kiện như trên có nhu cầu tham gia chương trình, làm đơn gửi về văn phòng Khoa SH-CNSH theo lịch ở mục c.

c) Thời gian xét tuyển: tháng 02 năm 2024:

- Từ 19-20 tháng 02/2024: Sinh viên nộp đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu, mẫu đơn trên web Khoa) qua email giaovu.fbb@hcmus.edu.vn (đối với sinh viên Chương trình chuẩn) hoặc giaovuclc.fbb@hcmus.edu.vn (đối với sinh viên Chương trình CLC) 

- Ngày 29/02/2024: Khoa công bố kết quả xét tuyển (Ngày 02/03 có đợt điều chỉnh đăng ký học phần, Sinh viên trúng tuyển có thể hủy các học phần  liên thông đã đăng ký ở đợt 1 để đăng ký học các học phần liên thông – danh sách mở môn sẽ công có trên link thời khóa biểu của Khoa)

- Sinh viên đăng ký các học phần liên thông theo thông báo của Khoa sau khi có kết quả trúng tuyển. Sinh viên phải theo dõi email sinh viên để nhận thông báo.

Danh mục môn học liên thông ĐH–ThS (Xem phụ lục đính kèm)

Quy định về việc xét công nhận điểm môn học liên thông ĐH–ThS

1. Sinh viên tham gia học môn học liên thông ĐH–ThS thực hiện việc đăng ký môn học tương đương tại Khoa (đối với các học phần có trong phụ lục theo điều 4).

2.  Đánh giá kết quả môn học liên thông ĐH–ThS: môn học được đánh giá bới các điểm thành phần gồm điểm thi giữa kỳ (bài tập, kiểm tra, tiểu luận …) và điểm thi cuối kỳ (hình thức thi tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp ….). Kết quả môn môn học liên thông được công nhận cả 2 trình độ đại học và trình độ thạc sĩ.

3. Môn học liên thông ĐH – ThS sẽ được xét chuyển vào trình độ đại học và được xét tính điểm trung bình tích lũy và xét học bỗng.

4. Môn học liên thông ĐH – ThS sẽ được xét chuyển điểm vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ sau khi sinh viên trúng tuyển vào thạc sĩ. Điểm môn học được bảo lưu tối đa 05 năm tính từ ngày thi đến khi trúng tuển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

5. Tổng số tính chỉ các môn học liên thông ĐH – ThS được tích lũy tối đa 15 tín chỉ.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273