UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo về việc điều chỉnh lớp trong HK1/2019-2020 sinh viên bậc đại học hệ chính quy

03:31, 30/08/2019
4433
0
Thông báo về việc điều chỉnh lớp trong HK1/2019-2020  sinh viên bậc đại học hệ chính quy

Thông báo về việc điều chỉnh lớp trong HK1/2019-2020 sinh viên bậc đại học hệ chính quy

Trong học kỳ 1/2019-2020, Trường điều chỉnh một số lớp cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

  1. Hủy lớp: 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ngày bắt đầu

19-20

1

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

17CTT2

 

7

10

3

 

19-20

1

BAA00002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

17CTT2

 

3

1

3

 

19-20

1

BAA00002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

17CSH1

 

2

4

3

 

 
  1. Mở bổ sung:

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ngày bắt đầu

19-20

1

BIO00002

Sinh đại cương 2

18HL1

cs2:F202

5

1

4

03/09/2019


Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) theo lịch ĐKHP học kỳ 1/2019-2020 như đã thông báo.

    

 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273