UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO V/V MỞ CÁC MÔN HỌC Ở HỌC KỲ HÈ - Chương trình chính quy

12:07, 05/07/2021
1869
0
Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, một số môn thực hành của học kỳ 2 năm học 2020-2021 vẫn chưa thể triển khai; do đó, để tạo điều kiện cho sinh viên của Khoa có thể hoàn thành sớm nhất chương trình học để không bị trễ tiến độ, Khoa SH-CNSH sẽ mở một số môn học tự chọn tự do chuyên ngành (theo lộ trình học vào HK1 năm 2021-2022) ở học kỳ hè năm học 2020-2021 để khi dịch bệnh được khống chế sẽ tập trung học các môn thực hành.
Lịch học xem tại link sau:
 
Lưu ý:

Tất cả các môn đều học online

HK hè bắt đầu từ tuần 19/07/2021 (chi tiết xem trong link TKB)

Các môn học đã mở ở HK hè này sẽ không mở lại ở HK1 năm 2021-2022

Tất cả các môn học trong TKB đều  mở cho sinh viên  khóa 2019 đăng ký học sớm

Thời gian ĐKHP từ ngày 08/07 đến 11/07/2021

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273