UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo Mở lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh - 17SHH

12:38, 06/04/2020
427
0
Môn Tư tưởng HCM/17SHH được giảng dạy online từ tuần 06/04/2020: SV cần đăng nhập vào tài khoản trên moodle là sẽ thấy thông tin lớp học của mình.
* TKB:
 
mahe nh hk nganh mamh lop tenmh sotc nganhkk siso dadk macb hoten_gv khoa loailop Thu TietBD Sotiet
CQ 19-20 2 806 BAA00003 17SHH Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 806 120 100     2017 CQ,TN,VP 5 1 3
 
* Giờ của các tiết học tại 227 Nguyễn Văn Cừ:  
Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối
Tiết 1 : 6g40-7g30 Tiết 7 : 12g30-13g20 Tiết 13 :18g00-18g50
Tiết 2 : 7g30-8g20 Tiết 8 : 13g20-14g10 Tiết 14: 18g50-19g40
Tiết 3 : 8g30-9g20 Tiết 9 : 14g20-15g10 Tiết 15: 19g40-20g30
Tiết 4 : 9g20-10g10 Tiết 10: 15g10-16g00  
Tiết 5 : 10g20-11g10 Tiết 11: 16g10-17g00  
Tiết 6 : 11g10-12g00 Tiết 12: 17g00-17g50  
 
 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273