UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo giảng dạy môn thực tập vi sinh CNSH K18

00:59, 19/05/2020
1078
0
Thông báo giảng dạy môn thực tập vi sinh CNSH K18

Thông báo giảng dạy môn thực tập vi sinh CNSH K18

Danh sách chia nhóm: xem tại đây

Nội dung và kế hoạch học tập: xem tại đây

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273