UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1 DÀNH CHO CÁC LỚP: 19CSH VÀ 19SSH (BẮT BUỘC)

14:29, 03/09/2019
3058
0
LỊCH HỌC LÝ THUYẾT THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1 DÀNH CHO CÁC LỚP: 19CSH VÀ 19SSH (BẮT BUỘC)

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 1 DÀNH CHO CÁC LỚP: 19CSH VÀ 19SSH (BẮT BUỘC)

THỨ BẢY NGÀY 14/9/2019

CA 1: 7 GIỜ 30 – 10 GIỜ 30

CA 2: 12 giờ 45 – 15 giờ 45

LƯU Ý: CÁC SINH VIÊN CHỈ CHỌN MỘT TRONG 2 CA ĐỂ HỌC. 

RIÊNG LỚP 19CSH1 HỌC CHIỀU THỨ BẢY (ĐƯỢC NGHỈ HỌC GIỜ THỂ DỤC 1)  

NƠI HỌC: CƠ SỞ LINH TRUNG, THỦ ĐỨC (PHÒNG HỌC CỤ THỂ SẼ THÔNG BÁO SAU)

Các em hãy đề cử 1 trưởng nhóm cho mỗi ca. Các trưởng nhóm e-mail cho cô Ngân trước 10/9 để lấy tài liệu học tập: ltmngan@hcmus.edu.vn

Tiêu đề e-mail: thông tin trưởng nhóm TTSĐC 1

Lưu ý: ca nào có trưởng lớp thì trưởng lớp làm trưởng nhóm. 

Lịch học thực tập các ca:

Lớp

Ca

Số sv

Thứ

Giờ học

Họ và tên

trưởng nhóm

E-mail 

trưởng nhóm

Điện thoại trưởng nhóm

19CSH1B

1-T2

47

2

7:30 – 9: 15

     

19CSH1A

2-T2

47

2

9: 20 – 11: 05

     

19SHH2C

3-T2

40

2

12: 20 – 14: 5 

     

19CSH2A

4-T2

47

2

14: 10 – 15: 55

     

19SHH1C

1-T3

40

3

7:30 – 9: 15

     

19CSH1C

2-T3

47

3

9: 20 – 11: 05

     

19CSH2B

3-T3

47

3

12: 20 – 14: 5 

     

19CSH2C

4-T3

47

3

14: 10 – 15: 55

     

19SHH1A

1-T4

40

4

7:30 – 9: 15

     

19SHH1B

2-T4

40

4

9: 20 – 11: 05

     

19SHH2A

3-T4

40

4

12: 20 – 14: 5 

     

19SHH2B

4-T4

40

4

14: 10 – 15: 55

     
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273