UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

[THÔNG BÁO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - CHÍNH QUY] V/V ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

16:09, 23/03/2021
663
0
Có một số sinh viên bị trùng lịch học do đăng ký các môn tự chọn ở hướng chuyên ngành khác, Nay Khoa thông báo sinh viên khóa 18 trở về trước có nhu cầu điều chỉnh đăng ký học phần (kể cả các trường hợp đã gửi đơn nhưng không được điều chỉnh, nay vẫn muốn điều chỉnh), gửi đơn trực tiếp về văn phòng Khoa SH-CNSH với các điều kiện sau:

1. Điều chỉnh hủy ĐKHP: Không giải quyết hủy đkhp với các môn có trong danh sách sau
2. Điều chỉnh đăng ký thêm:
SV phải tự xin GV phụ trách môn học trước xem có được vào học không, vì Khoa sẽ không giải quyết hủy đăng ký trở lại trong trường hợp GV không nhận đăng ký mới.
Hạn chót nộp đợn :16h00 ngày 24/03/2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273