UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ 21-22 [CHÍNH QUY]

16:59, 21/06/2022
1899
0
Sinh viên xem lịch chi tiết tại link tkb: https://tinyurl.com/tkb-hockyhe
Lưu ý:
Do HK hè bắt đầu ngay sau khi thi HK2:
- Môn TT Sinh học phân tử đại cương, sinh viên đã đk học ở HK2 năm 21-22 chưa có điểm, KHÔNG ĐƯỢC đăng ký ở HK hè.
- Do đặc thù môn học, các môn thực tập (TT Sinh học phân tử đại cương, TT tài nguyên và đa dạng sinh học, TT tham quan thực tế) không có đợt điều chỉnh đăng ký học phần. Sinh viên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273