UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ

10:00, 02/07/2019
4585
0

CÁC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

  •  
  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho khóa tuyển năm 2018 (03/12/2018) [download]
  • Qui định chương trình và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ (ngày 22/01/2018) [link]
  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho khóa 27/2017 (ngày 25/12/2017) [link]
  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho khóa 26/2016 (ngày 27/08/2016) [link]
  • Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho khóa 25/2015 (ngày 27/08/2015) [link]
Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273