UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn Tiến sĩ

10:59, 02/07/2019
6001
0

 

  • Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án Tiến sĩ, áp dụng từ năm 2017 [download]
Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273