UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hướng Dẫn đăng ký & sử dụng tài khoản website

12:27, 10/03/2021
2879
0

Hướng dẫn sử dụng tài khoản website cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Phòng Đào tạo Sau đại học đã tạo Tài khoản website cho mỗi Học viên cao học và Nghiên cứu sinh chính quy khóa 2020 (đợt 1 và đợt 2) với nội dung như sau [link]
Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273