UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Protein hai đầu nhận diện đồng thời kháng thể và màng Nitrocellulose

10:51, 11/05/2021
1569
0

Việc chẩn đoán bằng que thử nhanh đang là công nghệ được quan tâm hiện nay bởi những ưu điểm như phù hợp cho việc chẩn đoán tại chỗ như có thể thực hiện tại nhà, giá thành rẻ, cho kết quả nhanh và không yêu cầu người sử dụng có trình độ cao trong việc sử dụng. 

Kể từ khi thử nghiệm đầu tiên của que thử nhanh được tung ra thị trường vào năm 1988 để thử thai, hiện nay nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thử nghiệm phân tích như phát hiện bệnh ở người và động vật, vệ sinh thực phẩm, phát hiện chất kích thích. Một que thử nhanh hoạt động dựa trên sự di chuyển của dòng chảy mang phân tử mục tiêu trên một màng xốp đã được cố định phân tử phát hiện. Cấu tạo của que thử nhanh gồm bốn phần: vùng nhận mẫu, vùng phức hợp, vùng màng, vùng hút.  Vùng màng có chức năng quan trọng vì nó phản ánh kết quả của thử nghiệm của que thử nhanh. Hiện nay, màng nitrocellulose được sử dụng phổ biến trong việc cấu tạo vùng màng của que thử nhanh và cố định kháng thể trên màng nitrocellulose là bước quan trọng trong việc tăng độ nhạy que thử nhanh nhằm phát hiện kháng nguyên gây bệnh. Trong bài báo này, protein dung hợp giữa protein 3-helix-một protein có  khả năng bám lên màng nitrocellulose nhanh và mạnh, và protein A-một protein có thể bám đặc hiệu với đuôi Fc của kháng thể IgG đã được dòng hóa. Protein được hy vọng sẽ giúp kháng thể IgG được cố định chặt lên màng nitrocellulose với đầu Fab hướng lên. Bằng cách sử dụng kỹ thuật gen, chúng tôi tạo ra các protein lai tái tổ hợp giữa protein A và  protein 3-helix. Sau đó, các protein lai tái tổ hợp sau khi tinh sạch được sử dụng để đánh giá khả năng bám định hướng lên màng nitrocellulose bằng thử nghiệm rửa trôi cùng với thử nghiệm bắt giữ kháng thể. Kết quả cho thấy, protein A-3-helix có khả năng bám màng nitrocellulose tốt hơn protein A và có khả năng cố định kháng thể. Các kết quả này giúp đặt nền móng cho cho việc ứng dụng protein dung hợp trong việc cố định một cách định hướng kháng thể trong que thử nhanh cũng như các công cụ xét nghiệm tại chỗ.

Link công bố https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1046592820303557

Tran-Nguyen TS, Ngo-Luong DT, Nguyen-Phuoc KH, Tran TL, Tran-Van H. Simultaneously targeting nitrocellulose and antibody by a dual-headed protein. Protein Expr Purif. 2021 Jan;177:105764. doi: 10.1016/j.pep.2020.105764. Epub 2020 Sep 21. PMID: 32971296.

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273