UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Cooporation

International co-oporation

International co-oporation

08:49, 03/10/2016
0

Please contact:

Dean - NGUYEN Tri Nhan, PhD - ntrnhan@hcmus.edu.vn

Vice Dean - TRUONG Hai Nhung, PhD - thnhung@hcmus.edu.vn

Danh Mục

Tin xem nhiều

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273