UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Cung cấp dữ liệu sinh viên nghiên cứu khoa học từ năm 2017

15:27, 24/06/2022
2466
0

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và xác nhận lý lịch khoa học của sinh viên, phòng Công tác Sinh viên đề nghị các bạn sinh viên điền vào biểu mẫu cung cấp dữ liệu sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, từ năm 2017 đến nay

Hạn cuối gởi lại thông tin:  30/7/2022.

Link cung cấp thông tin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOg2yKi5VqgT1XIQv2tzVTPwJR994AeL-KPAMSKIQtKON2vQ/viewform

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273