Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014 SINH HỌC - CÔNG NGHỆ SINH HỌC

09:29, 19/01/2017
3823
0
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014 SINH HỌC - CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014 SINH HỌC - CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Khoa thông báo đến tất cả các bạn sinh viên Khóa 2014 Sinh học – Công nghệ sinh học về thời gian và các bước đăng ký chuyên ngành như sau:

  • 1/2/2017 - 15/2/2017: SV vào web Khoa đăng ký 2 nguyện vọng xét chuyên ngành. (http://goo.gl/pQ5c2h)
  • Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng Chuyên ngành xét chọn chuyên ngành theo các tiêu chí: điểm và tín chỉ tích lũy, tiêu chuẩn và điều kiện thực tế của từng chuyên ngành.
  • 28/2/2017: công bố kết quả xét chọn.
  • 28/2/2017 - 6/3/2017: sinh viên nộp đơn chỉnh sửa nguyện vọng cho Giáo vụ Khoa.
  • 13/3/2017: công bố kết quả xét chọn chuyên ngành chính thức.

Lưu ý: Sinh viên ngành Sinh học có thể xem hướng dẫn đăng ký chuyên ngành tại đường link : http://fbb.hcmus.demo8.trust.vn/vn/gioi-thieu-cac-chuyen-nganh-sinh-hoc/document.html (tài liệu Quy trình đăng ký và xét chọn chuyên ngành)

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học có thể xem hướng dẫn đăng ký chuyên ngành tại đường link: http://fbb.hcmus.demo8.trust.vn/vn/quy-trinh-dang-ky-va-xet-chon-chuyen-nganh/document.html (tài liệu Quy trình đăng ký và xét chọn chuyên ngành)

Trân trọng.

BCN. KHOA SINH HỌC - CNSH

                                  

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273