Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014

16:07, 15/03/2017
2266
0
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014

Kết quả thống kê đăng ký chuyên ngành của sinh viên khóa 2014

 

 (danh sách đính kèm)

 

Điều kiện được xét chuyên ngành

  • Tổng số tín chỉ tích lũy ≥ 80 tín chỉ (tính đến hết học kỳ 5)
  • Trong đó, chỉ được phép nợ ≤ 3 tín chỉ lý thuyết thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

Các bước đăng ký nguyên vọng xét chuyên ngành

  • 1/2/2017 – 1/3/2017: sinh viên vào web Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học đăng ký các nguyện vọng xét chuyên ngành.
  • Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Chuyên ngành xét chọn chuyên ngành theo các tiêu chí: điểm và tín chỉ tích lũy, tiêu chuẩn và điều kiện thực tế của từng chuyên ngành.
  • 15/3/2017: công bố kết quả xét chọn.
  • 15/3/2017 – 20/3/2017: sinh viên nộp đơn chỉnh sửa nguyện vọng cho Giáo vụ Khoa.
  • 21/3/2017: công bố kết quả xét chọn chuyên ngành chính thức.

                                                                        

 

   BCN. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907