UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014

09:07, 15/03/2017
3287
0
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA KHÓA 2014

Kết quả thống kê đăng ký chuyên ngành của sinh viên khóa 2014

 

 (danh sách đính kèm)

 

Điều kiện được xét chuyên ngành

  • Tổng số tín chỉ tích lũy ≥ 80 tín chỉ (tính đến hết học kỳ 5)
  • Trong đó, chỉ được phép nợ ≤ 3 tín chỉ lý thuyết thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

Các bước đăng ký nguyên vọng xét chuyên ngành

  • 1/2/2017 – 1/3/2017: sinh viên vào web Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học đăng ký các nguyện vọng xét chuyên ngành.
  • Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Chuyên ngành xét chọn chuyên ngành theo các tiêu chí: điểm và tín chỉ tích lũy, tiêu chuẩn và điều kiện thực tế của từng chuyên ngành.
  • 15/3/2017: công bố kết quả xét chọn.
  • 15/3/2017 – 20/3/2017: sinh viên nộp đơn chỉnh sửa nguyện vọng cho Giáo vụ Khoa.
  • 21/3/2017: công bố kết quả xét chọn chuyên ngành chính thức.

                                                                        

 

   BCN. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273