Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Sứ mạng & Tầm nhìn

SỨ MẠNG

Khoa Sinh học – CNSH có nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới.

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Khoa Sinh học – CNSH trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu về sinh học và công nghệ sinh học mạnh của cả nước và có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907