Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Sứ mạng & Tầm nhìn

brochure_Khoa_2018_ver2jpg_Page6

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907