Phòng Kiểm Nghiệm (PKN) của Trung tâm Chất lượng, chế biến và phát triền thị trường vùng 4 - NAFIQPM- Center 4 tuyển sinh viên thực tập.

01:11, 18/05/2024
1930
0
Từ ngày 1/6/2024, PKN Sinh học của NAFIQPM- Center 4 có thể tiếp nhận SV thực tập
- Số lượng: 2 sinh viên
- Thời gian thực tập: từ 2-3 tháng.
- Lĩnh vực thực tập: Phân tích các chỉ tiêu sinh học trong an toàn và chất lượng thực phẩm, nước, dịch bệnh thủy sản, bao gồm: vi sinh, vi ký sinh trùng; dịch bệnh do virus vi khuẩn và nấm; GMO, thành phần dị ứng, đốc tố VSV...
- Yêu cầu: SV thực tập phải đang học năm 3 hoặc 4; có kiến thức về các kỹ thuật phân tích sinh học trong thực phẩm, nước; kiến thức vững về vi sinh, sinh hóa.
 
✉️ Sinh viên có nhu cầu thực tập gởi bảng điểm (tải từ portal) và CV tóm tắt giới thiệu cá nhân về địa chỉ email tiendung_0202@yahoo.com.sg