BIỂU MẪU

Tên file

QD1974_Quy dinh học và chuẩn trình độ tiếng anh đầu ra K2018-2021

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 979.5 KB
 • Lượt tải: 1082

QD1754_ sửa đổi quy định học tiếng anh khóa 2016 2017

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 694.8 KB
 • Lượt tải: 661

QD 1712_ QD sửa đổi Quy định tiếng anh khóa 2018-2021

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 2.1 MB
 • Lượt tải: 755

QD 1625_Quy định chuẩn ngoại ngữ DHCQ_K2022 trở về sau

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 6.4 MB
 • Lượt tải: 744

QD 1168_ Chuẩn trình độ tiếng Anh khóa 2016-2017_CQ

 • Ngày đăng: 20/10/2022
 • Size: 1.6 MB
 • Lượt tải: 779

Điều kiện xét chuyên ngành và liên thông

 • Ngày đăng: 20/09/2022
 • Size: 260.4 KB
 • Lượt tải: 606
Sắp xếp theo::