Các chủ đề nghiên cứu

Danh mục Công bố NCKH khoa SH-CNSH

Danh mục Công bố NCKH khoa SH-CNSH

15:33, 14/07/2021
0

Để xem thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link danh sách hoặc quét mã QR bên dưới.

Xem thêm: Web of Science (WoS) và Scopus: hai gã khổng lồ của dữ liệu công bố

Thông tin đề tài NCKH khoa SH-CNSH

Thông tin đề tài NCKH khoa SH-CNSH

10:46, 09/07/2021
0
Để xem thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link danh sách hoặc quét mã QR bên dưới. 
Giới thiệu PTN Cảm biến sinh học

Giới thiệu PTN Cảm biến sinh học

14:30, 24/03/2021
0

1. Thông tin chung

Tên tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Cảm biến sinh học

Tên tiếng Anh:  Laboratory of Biosensors

Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Văn Hiếu