Giải thưởng / Bằng khen

Khoa Sinh học - CNSH đã nhận Bằng khen Chính phủ (2006), Cờ Bộ GD&ĐT (2007), Cờ Chính phủ (2009), Huân chương lao động hạng 3 (2006).

Chươ​ng trình Cử nhân ngành Sinh học được kiểm định đạt tiêu chuẩn AUN-QA của Đông Nam Á vào năm 2017. 

cn_aunjpg_Page1

Cán bộ, sinh viên và các đơn vị trong Khoa đã nhận được nhiều giải thưởng và học bổng khác nhau trong và ngoài nước:

  • Học bổng L’Oreal – UNESCO vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học
  • VentureCup-MV của bang Mecklenburg – Vorpommern, CHLB Đức
  • Học bổng của Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt
  • Giải thưởng của United Nations Development Programme (UNDP) về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
  • Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia và Thành Đoàn TPHCM
  • Giảng thưởng Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật TPHCM
  • ...