Tuyển sinh Đại học

Tuyển sinh Đại học

Để cập nhật các thông tin chi tiết về Tư vấn tuyển sinh ngành Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, vui lòng truy cập: - https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/ - http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/tuyen-sinh-dai-hoc.html