Buổi giới thiệu sản phẩm phối hợp giữa Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học và Công ty TNHH Kỹ thuật An Phúc

17:37, 01/12/2023
526
0
Buổi giới thiệu sản phẩm phối hợp giữa Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học và Công ty TNHH Kỹ thuật An Phúc
 
Nội dung:
Giới thiệu về các bộ kit SPINeasy® DNA/RNA và MagBeads FastDNA/RNA.
Giới thiệu về hệ thống nghiền và ly giải mẫu FastPrep-24™ 5G.
Thực hành trên sản phẩm.
Đối tượng: Quý Thầy Cô và nghiên cứu viên.
Thời gian: 9h - 11h30 ngày 5/12/2023 (thứ 3).
Địa điểm: Phòng B.37.
Thời gian đăng ký: đến hết ngày 3/12/2023.
Poster_-_MP_Biomedicals_product_-_FastPrep__SPINeasy__MagBead_kits-1