UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Danh sách tổ Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021

14:50, 19/10/2020
3871
0
Danh sách GVCN năm học 2020-2021
STT Lớp / Chuyên ngành Họ và tên Email
1 17SHH-DTSHPT Bùi Thị Như Ngọc btnngoc@hcmus.edu.vn
2 17SHH-Sinh hóa Đỗ Thị Hồng dthong@hcmus.edu.vn
3 17SHH-SHTV Trịnh Cẩm Tú tctu@hcmus.edu.vn
4 17SHH-SHĐV Đoàn Nguyên Vũ dnvu@hcmus.edu.vn
5 17SHH-STSHTH Lê Bùi Trung Trinh lbttrinh@hcmus.edu.vn
6 17SHH-Vi sinh Phạm Nguyễn Phương Thảo pnpthao@hcmus.edu.vn
7 17CSH-Công nghiệp Ngô Thị Huyền Trang nthtrang@hcmus.edu.vn
8 17CSH-Y dược Ngô Thị Huyền Trang nthtrang@hcmus.edu.vn
9 17CSH-Nông nghiệp Vũ Thị Bạch Phượng vtbphuong@hcmus.edu.vn
10 17CSH-VLSH Đoàn Nguyên Vũ dnvu@hcmus.edu.vn
11
18SHH
Lê Hương Thủy lhthuy@hcmus.edu.vn
12 Đặng Lê Anh Tuấn dlatuan@hcmus.edu.vn
13
18CSH
Huỳnh Hữu Luân hhluan@hcmus.edu.vn
14 Lê Khả Hân lkhan@hcmus.edu.vn
15 19SHH1 Trần Thanh Thắng trtthang@hcmus.edu.vn
16 19SHH2 Trần Thị Thanh Hiền ttthien@hcmus.edu.vn
17 19CSH1 Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn
18 19CSH2 Vũ Thị Bạch Phượng vtbphuong@hcmus.edu.vn
19 20SHH1 Trần Thanh Thắng trtthang@hcmus.edu.vn
20 20SHH2 Bùi Thị Thu Vân bttvan@hcmus.edu.vn
21 20CSH1 Vũ Thị Bạch Phượng vtbphuong@hcmus.edu.vn
22 20CSH2 Trà Đông Phương tdphuong@hcmus.edu.vn
23 17CNS1 Bùi Thị Như Ngọc btnngoc@hcmus.edu.vn
24 18CNS1 Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn
25 18CNS2 Trần Quốc Tân tqtan@hcmus.edu.vn
26 19CNS1 Đặng Thị Tùng Loan dttloan@hcmus.edu.vn
27 19CNS2 Đỗ Thường Kiệt dtkiet@hcmus.edu.vn
28 19CNS3 Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn
29 19CNS4 Trần Hà Lạc thlac@hcmus.edu.vn
30 19SNH1 Đỗ Thường Kiệt dtkiet@hcmus.edu.vn
31 20CNS1 Đào Mỹ Linh dmlinh@hcmus.edu.vn
32 20CNS2 Trương Thị Bích Ngọc ttbngoc@hcmus.edu.vn
33 20CNS3 Trà Đông Phương tdphuong@hcmus.edu.vn
34 20CNS4 Cao Minh Đại cmdai@hcmus.edu.vn
35 20SNH1 Trần Hà Lạc thlac@hcmus.edu.vn
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273