UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Giới thiệu về Tổ Giáo viên chủ nhiệm

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
Chức danh Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) do Ban chủ nhiệm khoa phân công dựa trên năng lực và khả năng đảm đương công việc của mỗi cá nhân cán bộ trẻ trong khoa.
Mỗi lớp học (theo sắp xếp MSSV của phòng Đào tạo vào đầu mỗi khóa tuyển) sẽ có 1 GVCN. Đối với chương trình đại trà, GVCN sẽ theo sát lớp trong 2,5 năm đầu cho đến khi sinh viên được chia vào từng chuyên ngành. Đối với lớp chất lượng cao, GVCN sẽ theo sát suốt 4 năm đại học. Nếu vì lý do bất khả kháng, BCN khoa sẽ phân công Thầy, Cô khác làm GVCN.

NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
- Nắm bắt và báo cáo cho Ban chủ nhiệm khoa về tình hình tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, phản ánh của sinh viên về các vấn đề chương trình học, quy chế học vụ, hỗ trợ sinh viên.
- Trao đổi, định hướng, giải đáp kịp thời các vấn đề thắc mắc hoặc hướng dẫn sinh viên cách tìm kiếm thông tin về chương trình đào tạo, định hướng chuyên ngành, các nội dung sinh viên quan tâm.
- Duy trì gặp lớp chủ nhiệm ít nhất 2 lần/học kỳ (đầu và cuối học kỳ)
- Góp ý, định hướng, hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của sinh viên (sinh hoạt Chi Đoàn/Chi hội, Hội trại, Tham quan thực tế,...), khuyến khích tham gia cùng các hoạt động của lớp.
- Cho ý kiến thống nhất về kết quả đánh giá Điểm rèn luyện mục 5.0 cùng với Ban cán sự lớp​

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273