UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo nộp đề cương luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học tháng 7 năm 2018

20:04, 13/07/2018
6224
0
Thông báo đến các học viên khóa 27 trở về trước.
 Nộp file đề cương (định dạng pdf) qua email nthtrang@hcmus.edu.vn, cú pháp tiêu đề của file: Họ và tên _ Khoá_Phuơng thức và tiêu đề email: Báo cáo đề cương _ Họ và tên_Khoá
Hạn chót nộp file là hết thứ 3 ngày 31/07/2018
 
Nộp bản in đề cương trong giờ hành chính thứ 3 ngày 31/07/2018.
 
Form đề cương đã gửi cho lớp lần trước, yêu cầu các bạn làm đúng theo form và gửi cả bản in và file theo yêu cầu.
 
Thời gian báo cáo Bộ môn sẽ thông báo cho lớp sau.
Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273