UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Nộp bài tiểu luận môn Triết học

15:31, 04/10/2017
7181
0

Dành cho các học viên tham gia lớp Triết học tháng 9/2017.

Các học viên sau khi hoàn tất buổi thi cuối khóa môn Triết học, vui lòng chuẩn bị bài tiểu luận và nộp về phòng Đào tạo sau đại học vào các ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2017.
Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273