UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Nộp đề cương luận văn thạc sĩ

15:22, 12/01/2018
6542
0
Các học viên khóa 25 và 26 nộp đề cương luận văn thạc sĩ.

Đối tượng
Khóa 26: phương thức 2, phương thức 3 (chưa báo cáo) Khóa 24,25: đổi đề tài, chưa báo cáo đề cương

Cách thức
Nộp file đề cương (định dạng pdf) qua email nthtrang@hcmus.edu.vn
Cú pháp tiêu đề của file: Họ và tên _ Khoá_Phuơng thức và tiêu đề email: Báo cáo đề cương _ Họ và tên_Khoá

Thời gian
- Hạn chót nộp file là hết chủ nhật ngày 14/1/2018
- Nộp bản in đề cương trong giờ hành chính thứ 2 ngày 15/1/2018
- Thời gian báo cáo: dự kiến từ 22-31/1/2018

Mẫu đề cương: Link

Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273