UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish
Bachelor of Science in Biology

Bachelor of Science in Biology

Bachelor of Science in Biology - Expected learning objectives
Đề cương môn học Ngành Sinh học

Đề cương môn học Ngành Sinh học

02:43, 03/04/2018
0
https://drive.google.com/drive/folders/1PFlp1SWbCAWEZALIfJCKfXzOzSm3he7K
Biology Program Book 2016

Biology Program Book 2016

04:28, 21/11/2017
0

General objectives

 

Provide students with a modern education in biology which includes the development of professional knowledge in biology, professional and generic skills and ethical standards in scientific practice so that they are likely to be responsible for the research and technology transfer in the field of biological sciences and to meet the increasing demand for highly qualified personnel of the national, regional and international communities.

 

Specific objectives

 

Graduates from the B.S. program in Biology have the abilities to:

- Apply basic knowledge of mathematics, natural sciences, basic social sciences, fundamental biology and biological techniques to explore issues related to various biological fields such as Molecular biology, genetics, biochemistry, microbiology, plant physiology, animal physiology, ecology and biological resources.

- Perform basic technical operations in laboratories or work units related to biology.

- Ability to communicate, present and write reports.

- Ability to team working, planning and time management.

- Demonstrate the sense of responsibility, honesty and correct understanding of professional ethics in the field of biology.

Thông báo đăng ký học phần và TKB HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký học phần và TKB HK2/2019-2020

03:53, 27/12/2019
0
Thời khóa biểu dự kiến HK2/2019-2020: http://bit.ly/34Y3JUf
Kế hoạch học tập & giảng dạy năm học 2019 - 2020

Kế hoạch học tập & giảng dạy năm học 2019 - 2020

06:59, 15/08/2019
0
Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2019-2020 của chương trình Chính qua và Chất lượng cao, các bạn vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm bên dưới
Danh sách sinh viên vào chuyên ngành khóa 2017

Danh sách sinh viên vào chuyên ngành khóa 2017

09:45, 04/01/2020
0
Danh sách vui lòng xem tại: http://bit.ly/2ZMzH50
Thông báo đăng ký chuyên ngành khóa 2017

Thông báo đăng ký chuyên ngành khóa 2017

08:19, 16/12/2019
0

Đăng ký tại: http://bit.ly/FBB_dkchuyennganhK17

HƯỚNG DẪN:
(Hạn đăng ký từ 16/12/2019 đến hết 23g59 ngày 22/12/2019)
1. Sinh viên tạo một địa chỉ GMAIL để đăng ký (nếu không có gmail trước đó)
2. Sinh viên tự tạo một mật khẩu để làm mã xác nhận thông tin cá nhân và điền vào bên dưới
3. Sinh viên chỉ được dùng một địa chỉ GMAIL (của Google) để đăng ký
4. Mỗi địa chỉ GMAIL (của Google) được đăng ký lần đầu và sau đó có thể chỉnh sửa cho đến hết thời hạn đăng ký
5. SAU HẠN ĐĂNG KÝ liên hệ với giáo vụ khoa để được giải quyết (lttloan@hcmus.edu.vn).

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907