Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish
Chương trình ngành Sinh học

Chương trình ngành Sinh học

Chương trình Ngành Sinh học đã được kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn Đông Nam Á – AUN-QA. Đây là ngành học hướng đến đào tạo cho người học các kiến thức, kỹ năng nền tảng và chuyên sâu liên quan đến từng đối tượng sinh học cụ thể như động vật, thực vật, vi sinh vật… tìm hiểu về cách thức hình thành, phát triển, tiến hóa các thay đổi về hình thái, sinh hóa, sinh lý, trao đổi chất, di truyền, sinh học phân tử... của các sinh vật. Từ đó làm cơ sở để hình thành nên các nghiên cứu có giá trị khoa học, đưa ra các đề xuất mang tính ứng dụng.
Đề cương môn học Ngành Sinh học

Đề cương môn học Ngành Sinh học

02:43, 03/04/2018
0
http://bit.ly/DeCuongMonHoc
Sổ tay sinh viên 2016

Sổ tay sinh viên 2016

08:25, 21/11/2017
0

SỨ MẠNG
Khoa Sinh học – CNSH có nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Sinh
học và Công nghệ Sinh học, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù
hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học
tiên tiến của khu vực và trên thế giới.

 

TẦM NHÌN
Đến năm 2025, Khoa Sinh học – CNSH trở thành đơn vị đào tạo và
nghiên cứu về Sinh học và Công nghệ Sinh học mạnh của cả nước và
có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

 

Biology Program Book 2016 - Tiếng Việt

Biology Program Book 2016 - Tiếng Việt

04:16, 21/11/2017
0

Mục tiêu chung:

 

Chuẩn bị cho các cử nhân sinh học kiến thức, kỹ năng thực hành và kỹ năng cá nhân và thái độ phù hợp cho việc học tiếp các bậc học cao hơn, làm nghiên cứu viên hoặc sẵn sàng để đào tạo thêm cho các công việc khác như: kỹ thuật viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn kỹ thuật, quản lý thương hiệu, chuyên viên, cán bộ quản lý và giảng viên trong các lĩnh vực liên quan đến sinh học. 

 

Mục tiêu cụ thể:

 

Vận dụng được các môn toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cơ bản, sinh học nền tảng và các kỹ thuật sinh học để tìm hiểu các vấn đề liên quan các lĩnh vực sinh học khác nhau như: sinh học phân tử, di truyền, sinh hóa, vi sinh, sinh lý thực vật, sinh lý động vật, sinh thái và tài nguyên sinh vật.

- Thực hiện được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm hoặc đơn vị làm việc liên quan đến sinh học.

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý thời gian…

- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính trung thực và nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực sinh học.

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907