UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo đăng ký học phần và TKB HK2/2019-2020

10:53, 27/12/2019
5418
0
Thời khóa biểu dự kiến HK2/2019-2020: http://bit.ly/34Y3JUf
TB_Dang_ky_Hoc_Phan_HK2_2019_2020_DHCQ_Gvu
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273