UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG ÁN TỐT NGHIỆP HK1 NĂM HỌC 2020 – 2021

14:03, 23/10/2020
3143
0
Dành cho sinh viên thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp

Thời gian thực hiện

Nội dung thực hiện

 

Sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận theo từng chuyên ngành (dựa trên kết quả học tập, điều kiện anh văn)

07/09- 20/09/2020

Sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành.

 

Nhận phiếu đăng ký khóa luận, thực tập tốt nghiệp (tải xuống từ trang web của Khoa Sinh – Hướng dẫn bên dưới)

 

Nộp phiếu đăng ký theo từng chuyên ngành:

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành Di truyền: nộp phiếu tại PTN. SHPT (F.03), cạnh Văn phòng Khoa Sinh

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành Sinh lý thực vật: nộp phiếu tại PTN. Sinh lý thực vật

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành Sinh học động vật và Vật liệu Sinh học: nộp phiếu tại Bộ môn Sinh lý học – CNSH Động vật (dãy E)

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành Vi sinh: nộp phiếu tại Bộ môn Vi Sinh (dãy F nối dài)

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành Sinh hóa: nộp phiếu tại Bộ môn Sinh hóa (dãy F nối dài)

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành ST-TNSV nộp phiếu tại PTN Thực vật Nguyễn Văn Cừ (Dãy D, lầu 1)

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành CNSH Y dược và Công nghiệp: nộp phiếu tại Lab A (B.19)

02/11 – 03/11/2020

Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp: nộp phiếu tại PTN CNSH Thực vật (B.23)

14/09 – 10/01/2021

Thực hiện khóa luận/ thực tập tốt nghiệp

11/01 - 17/01/2021

Nộp báo cáo khóa luận/ thực tập tốt nghiệp

25/01/2021 đến 07/02/2021

Báo cáo khóa luận.

Lưu ý: sinh viên làm khóa luận hay thực tập tốt nghiệp với CBHD ngoài trường cần phải nộp: (Đối với CB hướng dẫn lần đầu tiên)

- Sơ yếu lý lịch hoặc Lý lịch khoa học có xác nhận có xác nhận của cơ quan công tác

- Bản sao chứng minh nhân dân

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao nhất (có chứng thực).

- Giấy khám sức khỏe có thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Hợp đồng thỉnh giảng (hướng dẫn KL/TT)

Trường hợp CB hướng dẫn đã từng ký hợp đồng với Trường thì chỉ cần nộp Hợp đồng thỉnh giảng.

Download các biểu mẫu tại: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/bieu-mau-dao-tao.html

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273