UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

V/v Học tiếng Anh và chuẩn tiếng Anh đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao (Khóa 2019 trở về trước)

10:28, 23/06/2020
4626
0

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Thông báo này qui định về việc học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao.

2. Thông báo này áp dụng đối với sinh viên (SV) chương trình Chất lượng cao từ khóa tuyển năm 2019 trở về trước.

Điều 2. Khối kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh bắt buộc

1. Sinh viên chưa có chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tại Điều 5 thông báo này bắt buộc phải học 04 học phần anh văn theo cấp độ tăng dần trong chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo sau đây:

STT

Mã học phần 

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết

Kế hoạch đào tạo

SV đạt từ 3.5 trở lên trong kỳ kiểm tra AV đầu khóa

SV đạt từ 4.0 trở lên trong kỳ kiểm tra AV đầu khóa

SV đạt  dưới 3.5 trong kỳ kiểm tra AV đầu khóa

   

Anh văn cơ bản

       

HK1

1

BTE00011

Anh văn 1

4

90

HK1

 

HK2

2

BTE00012

Anh văn 2

4

90

HK2

HK2

HK3

3

BTE00013

Anh văn 3

4

90

HK3

HK3

HK4

4

BTE00014

Anh văn 4

4

90

HK4

HK4

HK5

 

2. Sinh viên chỉ được đăng kí các học phần Anh văn khi thỏa điều kiện tiên quyết đối với các học phần Anh văn tại khoản 3 Điều 3 thông báo này.

3. Điều kiện miễn học các học phần Anh văn

Sinh viên được xét miễn học các học phần Anh văn khi thỏa các điều kiện sau:

STT

Miễn học học phần

Điều kiện được miễn

Kết quả thi AV đầu khóa do Khoa tổ chức

Chuẩn trình độ ngoại ngữ

1

Anh văn 1

Đạt từ 3.5 trở lên

 

2

Anh văn 1, Anh văn 2

Đạt từ 4.0 trở lên

 

3

Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 4

Đạt từ 4.5 trở lên

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo khoản 1 Điều 5 thông báo này

4. Không tính kết quả thi các học phần Ngoại ngữ vào điểm trung bình chung hoặc điểm trung bình tích lũy.

Điều 3. Kiểm tra xếp lớp học tiếng Anh 

1. Đầu khóa học, SV chưa có chứng chỉ để xét miễn theo khoản 3 Điều 2 phải dự kiểm tra tiếng Anh đầu khóa do Khoa tổ chức.

2. Căn cứ kết quả kiểm tra, Trường sẽ lập các danh sách như sau:

a. SV đủ trình độ tiếng Anh để được học các học phần Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 4.

b. SV được miễn học Anh văn.

c. SV không đủ trình độ học Anh văn và phải học lớp Anh văn cơ bản.

3. Học phần tiên quyết Anh văn:

a. Sinh viên phải đạt học phần Anh văn 1 mới được học tiếp học phần Anh văn 2.

b. Sinh viên phải đạt học phần Anh văn 2 mới được học tiếp học phần Anh văn 3.

c. Sinh viên phải đạt học phần Anh văn 3 mới được học tiếp học phần Anh văn 4.

Điều 4. Chuẩn trình độ Anh văn để đăng kí các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành

Sinh viên chỉ được đăng kí các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành khi thỏa các điều kiện sau:

1. Hoàn tất bốn học phần Anh văn tại khoản 1 Điều 2 hoặc;

2. Sinh viên đã nộp các chứng chỉ quy định tại khoản 1 Điều 5 thông báo này

Điều 5. Chuẩn trình độ tiếng Anh của chương trình Đào tạo

1. Sinh viên phải đạt được một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:

a. Chứng chỉ IELTS 5.5 do British Council hoặc IDP Australia cấp.

b. Chứng chỉ TOEFL iBT 75 do ETS cấp.

c. Chứng chỉ TOEIC 700 (TOEIC 4 kỹ năng) do ETS cấp.

2. Xét công nhận đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh

a. Thời gian nộp chứng chỉ: SV nộp các chứng chỉ tại khoản 1 Điều 5 thông báo này vào đầu mỗi học kỳ tại Văn phòng Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

b. Hồ sơ nộp gồm:

- Bảng photo có công chứng các chứng chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 thông báo này (kèm bản chính đối chiếu).

- Mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để đối chiếu.

c. Chứng chỉ SV nộp để xét công nhận đạt chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 5 thông báo này được xem là hợp lệ khi chứng chỉ đó còn trong thời hạn được công nhận.

Điều 6. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban chủ nhiệm khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Ngành CNSH Chất lượng cao
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273