UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Tin tức

Thời khóa biểu HK2 ngành CNSH CLC

Thời khóa biểu HK2 ngành CNSH CLC

07:22, 07/02/2020
0

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:

https://drive.google.com/file/d/1LNtr8MZhAtj-YnVLpMbdpf64IRHi5lo_/view?usp=sharing

Chương trình Công nghệ sinh học chất lượng cao

Chương trình Công nghệ sinh học chất lượng cao

11:07, 28/08/2019
0

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

MÃ NGÀNH: 52420201_CLC

Ngành CNSH Chất lượng cao
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907