UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Ngành CNSH Chất lượng cao

Ngành CNSH Chất lượng cao

Chương trình Cử nhân Công nghệ Sinh học Chất lượng cao được xây dựng nhằm đào tạo sinh viên đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với các đại học tiên tiến trong khu vực. Chương trình giảng dạy gồm nhiều môn học định hướng nhu cầu xã hội và xu hướng thế giới, trong đó 50-60% số tín chỉ học bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên được trải qua khoá thực tập trải nghiệm thực tế tại các công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNSH. Từ đó, sinh viên được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng với trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng nghiên cứu khoa học, năng lực sáng tạo cao, áp dụng thành quả nghiên cứu vào thực tiễn, phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn, cạnh tranh, tự tin trong giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ chuyên môn thành thạo và thích nghi tốt với môi trường làm việc trong nước cũng như quốc tế.
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273