UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông tin

Chương trình Đào tạo ngành CNSH Chất lượng cao

Chương trình Đào tạo ngành CNSH Chất lượng cao

03:58, 21/02/2020
0

Chương trình Đào tạo ngành CNSH Chất lượng cao xem tại: http://bit.ly/CTDT_CNSHCLC

Chương trình Công nghệ sinh học chất lượng cao

Chương trình Công nghệ sinh học chất lượng cao

11:07, 28/08/2019
1

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

MÃ NGÀNH: 52420201_CLC

Ngành CNSH Chất lượng cao
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273