UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Khóa tập tuấn “Contribution of CHEMical ecology to the knowledge of MANGroves ecOsystem functioning in Vietnam - CHEMMANGO)

13:13, 14/12/2023
573
0

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong khuôn khổ dự án hợp tác nâng cao năng lực học viên cao học tại các trường đại học Việt Nam, Viện Đa dạng sinh học và Sinh thái vùng Địa Trung Hải (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie - IMBE, Đại học Aix-Marseille) phối hợp cùng Bộ môn Sinh thái - Sinh học Tiến hóa, Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức khóa tập huấn “Contribution of CHEMical ecology to the knowledge of MANGroves ecOsystem functioning in Vietnam - CHEMMANGO”, diễn ra từ ngày 4-12/11/2023 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2. NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG KHÓA TẬP HUẤN VÀ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

Khóa tập huấn được triển khai gồm:

- Sáu (06) buổi lí thuyết tập trung vào các nội dung về các hợp chất biến dưỡng thứ cấp ở thực vật và vai trò của chúng trong mối liên hệ tương tác với các sinh vật khác trong hệ sinh thái. Ngoài ra, các kỹ thuật trong quản lý rừng ngập mặn thông qua cách tiếp cận hệ thống sinh thái – xã hội cũng được giới thiệu, giúp người học nhìn nhận toàn diện hơn về một hệ sinh thái quan trọng và nhạy cảm trước những tác động của con người.

- Sáu (06) buổi thực hành trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa (Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ) giúp học viên kết nối lí thuyết đã học với thực tế, biết cách thiết kế thí nghiệm, xử lí và trình bày kết quả nghiên cứu.   

Kết quả đạt được sau khóa tập huấn:

- Học viên được tiếp nhận các kiến thức và kĩ năng nghiên cứu liên ngành (hóa - sinh thái – xã hội) tiên tiến, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu toàn diện chức năng sinh thái của rừng ngập mặn. Đây cũng là cơ sở giúp học viên có thể vận dụng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và những ảnh hưởng của con người đến sự tồn tại và phát triển bền vững của rừng ngập mặn hiện nay.

- Khóa tập huấn cũng mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và nâng cao năng lực đào tạo giữa các trường tham gia chương trình, bao gồm các trường đại học Việt Nam và nước ngoài (Aix-Marseille - Pháp, Open University - Hà Lan và Vrije Universiteit Brussel - Bỉ).

Một vài hình ảnh về hoạt động học tập trong khóa tập huấn:

st1st2st3st4st6

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273