UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Đăng ký tham gia Buổi giới thiệu Chương trình Học tập Cao học tại NUS

18:27, 09/10/2023
984
0
Đăng ký tham gia Buổi giới thiệu Chương trình Học tập Cao học tại Pharmaceutical Science & Technology - National University of Singapore dành cho sinh viên năm 4, năm học 2023 - 2024.
 
Thông tin buổi giới thiệu như sau:
 Thời gian: 17:00 - 18:00 ngày 16/10/2024 
-  Đối tượng: sinh viên năm 4 trở lên
 Hình thức: online (sinh viên sau khi đăng ký sẽ nhận được e-mail thông tin buổi giới thiệu)
Sinh viên đăng ký tham gia bằng cách truy cập đường link sau: https://forms.office.com/r/rZugVy5ruj
Thời gian đăng ký: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 13/10/2023 (thứ sáu)
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273