UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hướng dẫn sử dụng Turnitin

17:03, 15/12/2021
6975
0

Hướng dẫn dành cho Giảng viên (vui lòng sử dụng email trường để xem tài liệu): xem tại đây

Hướng dẫn dành cho Sinh viên (vui lòng sử dụng email sinh viên để xem tài liệu): xem tại đây

 

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273