UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

GỢI Ý QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & DỊCH VỤ PHÂN TÍCH MẪU

10:42, 09/07/2021
1764
0
Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học xin gửi đến Quý Thầy Cô gợi ý quy trình ký kết hợp đồng Nghiên cứu Khoa học (NCKH) hay dịch vụ phân tích mẫu, nhằm hỗ trợ Thầy Cô trong các việc:

- Thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ và các dịch vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khác (đào tạo, huấn luyện, hợp tác nghiên cứu, phân tích, đo đạc, …) 

- Dễ dàng việc tiến hành ký kết các hợp đồng dịch vụ KH&CN

Để xem nội dung, Thầy Cô vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email trường và truy cập tại đây. Thư mục bao gồm:

1. Gợi ý quy trình ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và dịch vụ phân tích mẫu (file word)

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ phân tích mẫu (tham khảo):

Mẫu hợp đồng phân tích mẫu: tại đây

Mẫu biên bản nghiệm thu hợp đồng phân tích mẫu: tại đây

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng phân tích mẫu: tại đây

Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: tại đây

Mẫu quyết định về việc chỉ định đơn vị thực hiện: tại đây

3. Mẫu hợp đồng NCKH, chuyển giao công nghệ (CGCN) (tham khảo):

Mẫu phiếu đề xuất ký hợp đồng dịch vụ KH&CN: tại đây

Mẫu phiếu đề xuất ký hợp đồng CGCN: tại đây

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ: tại đây

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273